Slovensko

Štítnik

V romantickej časti horného Gemera, v jednom z malebne krásnych údolí Rožňavského okresu leží obec Štítnik. Mestečko, kde stával kedysi vodný hrad, patrí medzi prvé miesta v Uhorsku, kde sa začala spracovávať železná ruda. Už v 15. storočí sa tu vyrábali pušky hákovnice. Odtiaľ pochádza slovo maša ako označenie menšieho hámra.

Nachádza sa tu jedna z najstarších pamiatok Gemera, evanjelický kostol s najstarším organom na Slovensku z roku 1723. Nástenné maľby v pôvodne gotickej stavbe pochádzajú z poslednej tretiny 14. storočia, poslednej tretiny 15. storočia a začiatku 16. storočia. Popri najstarších maľbách, zhotovených podľa talianskych nástenných cyklov, sú namaľované aj novšie výjavy, ktoré sú ovplyvnené česko-nemeckou maľbou. Stredoveká stavba je pozoruhodná aj neskorogotickou architektúrou s pôvodnými architektonickými detailmi, zaujímavým zariadením, ale predovšetkým mimoriadne hodnotnými nástennými maľbami, ktoré prakticky pokrývajú všetky steny objektu a vzhľadom na jeho vývin sú zachované miestami vo dvoch, výnimočne až v troch farebných vrstvách.
 

Mladšie maľby predstavujú rôzne v stredoveku obľúbené náboženské cykly, postavy apoštolov, svätcov, ale aj postavy súčasníkov, ktoré tvorcovia nástenných malieb videli okolo seba, preto medzi nimi nájdeme aj maľby znázorňujúce pracovné úkony a vtedajšie pracovné nástroje. Evanjelický kostol v Štítniku bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a neskôr bol zaradený aj do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nachádza sa v ňom aj početná zbierka starých kalichov, výšiviek a čipiek. V roku 1905 bola totiž v obci zavedená nová čipkárska technika. V interiéri kostola sa našiel prvý nepriamy doklad slovenskej svetskej piesne z r. 1571. V Štítniku sa narodil maliar Viktor Madarás (1830 –1917), ktorý ako prvý uhorský maliar získal v r. 1860 zlatú medailu parížskeho „Salon annuel“ za obrazy z uhorských dejín.
 

Kontakt na ev. zbor: 0917944312, mail: michal.devecka@gmail.com

Fotografie:
Ing. Gabriel Kiss;

Betliar
Betliarsky park patril do roku 1945 významnej ...
Dlhá Ves
Dlhá Ves sa nachádza v slepej Dlhovskej dolin...
Galéria Andrassy
Secesná budova v Krásnohorskom Podhradí bol...
Hájska dolina
Menej známou krasovou oblasťou, oddelenou od ...
Husitský kostol v Lúčke
O tom, že husiti na východnom Slovensku žili...
Koceľovce
Koceľovce sa nachádzajú v gemerskej časti S...
Krásna Hôrka
Národná kultúrna pamiatka. Na pôvodne star...
Mauzóleum
Impozantné, nádherné, turistami celého svet...
Ochtiná
Obec Ochtiná leží na hornom toku rieky Ští...
Plešivec
V stredoveku bol Plešivec významným centrom...
Rožňava
Významným administratívnym, ekonomickým, ku...
Silická Ladnica
Dojem z priepasti - jaskyne, keď ju navštív...
Sokolia skala
Navštíviť prírodnú rezerváciu Sokolia ska...
Szadvar
Naučný chodník Szádvár - (Szogliget), dlž...
Štítnik
V romantickej časti horného Gemera, v jednom ...
Turniansky hrad
Na výraznom hradnom vrchu (terén s rozlohou ...
Zádiel
Tento krasový kaňon v dĺžke troch kilometr...

Maďarsko

Aggtelek
Obec je známa vďaka jaskyni Baradla. Zo 51 me...
Bódvaszilas
Rímsko katolícky kostol dediny bol postavený...
Gömörszőlős
Jediná obec v Maďarsku, ktorá si vo svojom n...
Jósvafő
Pamiatkovo hodnotná časť obce - stará dedin...
Kelemér
Jediný obnovený sedliacky dom v regióne, kto...
Mártonyi
Paulínsky kostol a kláštor v časti Három...
Perkupa
Rekonštruovaná sušiareň na ovocie, ktorú v...
Szalonna
Rotunda reformovaného kostola z doby Árpádov...
Szendrő
Reformovaný kostol S prekrásnou panorámou na...
Színpetri
V obnovenom objekte starého vodného mlyna bol...
Szögliget
V Múzeu ľudových tradícii uja Pištu/ Pista...
Tornakápolna
Reformovaný kostol obce má cenný interiér...
Tornaszentandrás
Rímsko katolícky kostol na kopci pochádza z ...

Foto dňa

Panoráma dňa:

Tornakápolna

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články